Proxectos

Lugar de Albeida, Outes (A Coruña)
 

Memoria

O cliente solicitounos unha intervención hostaleira no Lugar de Albeida, no fermoso vértice da ría de Muros e Noia: nove aloxamentos libres e novos que deben complementar a rehabilitación de catro edificios tradicionais…

Santiago de Compostela
 

Memoria

Adecuación do edificio da Á Sur do conxunto de San Domingos de Bonaval para o uso do Museo do Pobo Galego, tendo en conta que pode ser utilizado de forma independente ao resto do museo, mantendo accesos propios.
O…

Ribera del Berbés. Vigo

Memoria

A Universidade de Vigo propón a rehabilitación de tres edificios do centro histórico para achegar a súa actividade ao resto da sociedade.
Sobre os soportais de pedra descansa un volume de madeira, únicos restos…

Santiago de Compostela (A Coruña)
 

Memoria

Para resolver o programa (centro socio-cultural e taberna) aprovéitase a disposición dos diferentes niveis interiores do piso, que son consecuencia da diferenza entre o rasante das dúas rúas desde as que se accede ao…

Vigo (Pontevedra)

Memoria

A rehabilitación refírese a unha vivenda triplex nun edificio entre medianeiras, situado no Casco Lanuxe Alto de Vigo. A edificación foi construída en 1932 cun sistema de muros de carga dunha soa folla de cantería…

Santiago de Compostela (A Coruña)

Memoria

Os espazos de planta baixa resólvense a unha cota 50 cm inferior á do acceso, alcanzando 3,20 cm de altura libre no estar-comedor. A primeira planta (con altura libre de 2,90 m) complétase cunha galería con vistas ao…

Teo / A CORUÑA
 

Memoria

Casa Cachóns é unha vivenda unifamiliar certificada co estándar passivhaus que forma parte dunha parcela pensada para ser xestionada baixo un modelo permacultural.
A posición e a forma da casa responde…

Lugar do Tremo, Brión, A CORUÑA
 

Memoria

O proxecto que se expón é unha pequena vivenda unifamiliar en planta baixa resolta co sistema "sieteymedio".
"Sieteymedio" é un sistema construtivo en madeira, modulado e á vez flexible, que permite resolver de…