Proxectos

13 Mar 2023

Ourense

Memoria

Soar urbano entre medianeras á beira do río Barbaña, que atravesa a cidade de Ourense en dirección norte-sur ata desembocar no Miño. Dimensións: 6,70 metros entre lindeiros e 10 metros de profundidade edificable entre a…

14 Mar 2023

EPSE, Campus Terrra USC (Lugo)
 

Memoria

No marco do Proxecto LIFE Lugo + Biodinámico cofinanciado polos fondos europeos LIFE e comprometido co desenvolvemento e achega de valor engadido ao sector transformador da madeira de Galicia, desenvolveuse un sistema…

13 Mar 2023

Outón, Mosteiro, Outeiro de Rei (Lugo) 
 

Memoria

A finca está situada nun outeiro que cae cara ao oeste cunha considerable pendente. Na finca colindante ao sur, encóntrase unha edificación agrícola. Unha das razóns para non estar completamente orientada ao sur, que…

13 Mar 2023

A Guarda (Pontevedra)
 

Memoria

A materialización da vivenda SA foi o resultado de conxugar as necesidades do cliente coas condicións do entorno, a parcela e a normativa urbanística aplicable.
As necesidades dos clientes eran unha vivenda de…

13 Mar 2023

Aldea Pedre, Rois (A Coruña)
 

Memoria

Acompáñanos unha fermosa carballeira e introdúcenos na parcela, que descende suavemente cara ao sur.
Un capricho normativo condiciona o proxecto: as lindes laterais, unha distancia mínima de tres metros.
Así…

13 Mar 2023

A Ramallosa, Teo (A Coruña)

Memoria

No medio rural galego, disperso e descontinuo, o Centro de Servizos concíbese como unha dotación para a súa poboación, tanto pola súa singularidade arquitectónica como polo tratamento do lugar, coa vocación de…

13 Mar 2023

Lugar de Albeida, Outes (A Coruña)
 

Memoria

O cliente solicitounos unha intervención hostaleira no Lugar de Albeida, no fermoso vértice da ría de Muros e Noia: nove aloxamentos libres e novos que deben complementar a rehabilitación de catro edificios tradicionais…

15 Mar 2023

Lugo

Memoria

O proxecto e execución do edificio "Impulso Verde" forma parte do proxecto LIFE Lugo + Biodinámico, cofinanciado polo Programa Europeo LIFE, promovido polo Concello de Lugo, coa achega da Deputación de Lugo, a…