Expertos

vbarseo.bahia@gmail.com
xerencia@clustermadeira.com
mtouvaz
msoican

Como realizar unha consulta

A nosa finalidade é dar respostas cualificadas a cuestións técnicas sobre o uso da madeira, xerando unha base de coñecemento cualificado e de libre acceso, que favoreza a fiabilidade no uso da madeira por parte dos prescriptores.

A comisión técnica valorará a prioridade asignada a cada consulta, así como o tempo estimado de resposta, en función da súa complexidade e interese para a comunidade. O obxectivo que se persegue é compartir coñecementos, con carácter informativo, en ningún caso as respostas terán validez legal nin poderán ser utilizadas para outro fin.

Para poder realizar unha consulta é necesario ter un usuario e iniciar sesión no portal.

Crear cuenta

Se non tes usuario, debes rexistrarche a través do seguinte formulario:

Iniciar sesión

Se xa tes un usuario debes iniciar sesión:
 

Esquecíchesche do contrasinal?

Entidades