Proxectos

14 Mar 2023

A Laracha (A Coruña)

Memoria

O obxectivo era conseguir que un edificio de uso sanitario puidese construírse de forma respectuosa co medio ambiente.
Realízase un edificio onde os sistemas estruturais, envolvente, tabiques e gran parte dos…

13 Mar 2023

A Ramallosa, Teo (A Coruña)

Memoria

No medio rural galego, disperso e descontinuo, o Centro de Servizos concíbese como unha dotación para a súa poboación, tanto pola súa singularidade arquitectónica como polo tratamento do lugar, coa vocación de…

13 Mar 2023

Lugar de Albeida, Outes (A Coruña)
 

Memoria

O cliente solicitounos unha intervención hostaleira no Lugar de Albeida, no fermoso vértice da ría de Muros e Noia: nove aloxamentos libres e novos que deben complementar a rehabilitación de catro edificios tradicionais…

15 Mar 2023

Lugo

Memoria

O proxecto e execución do edificio "Impulso Verde" forma parte do proxecto LIFE Lugo + Biodinámico, cofinanciado polo Programa Europeo LIFE, promovido polo Concello de Lugo, coa achega da Deputación de Lugo, a…

15 Mar 2023

A Estrada (Pontevedra)
 

Memoria

O colexio está situado na marxe da zona urbana, onde xa se fusiona co rural; e coa memoria colectiva, aínda física, das antigas instalacións industriais próximas presentes. Unha serie de volumes, case infantís, conflúen…

15 Mar 2023

Santiago de Compostela
 

Memoria

Adecuación do edificio da Á Sur do conxunto de San Domingos de Bonaval para o uso do Museo do Pobo Galego, tendo en conta que pode ser utilizado de forma independente ao resto do museo, mantendo accesos propios.
O…

15 Mar 2023

Ribera del Berbés. Vigo

Memoria

A Universidade de Vigo propón a rehabilitación de tres edificios do centro histórico para achegar a súa actividade ao resto da sociedade.
Sobre os soportais de pedra descansa un volume de madeira, únicos restos…

10 Xan 2023

Santiago de Compostela (A Coruña)
 

Memoria

Para resolver o programa (centro socio-cultural e taberna) aprovéitase a disposición dos diferentes niveis interiores do piso, que son consecuencia da diferenza entre o rasante das dúas rúas desde as que se accede ao…