Proxectos

Parroquia de A Cova, O Saviñao (Lugo)

 

Memoria

A nova arquitetura cose e da coherencia espacial as diferentes partes edificadas da bodega e remite coa súa implantación e materialización os valores de respeto ao medio que caracterizan a súa actividade e buscan…

Lugar de Saa, Carballeda de Avia (Ourense)

Memoria

A reconstrución dunha vivenda unifamiliar en Saa, en Carballeda de Avia, Ourense, responde á necesidade da propiedade de recuperar o edificio tras o gravísimo incendio que arrasou por completo a zona. A intervención é…

Ourense

Memoria

Soar urbano entre medianeras á beira do río Barbaña, que atravesa a cidade de Ourense en dirección norte-sur ata desembocar no Miño. Dimensións: 6,70 metros entre lindeiros e 10 metros de profundidade edificable entre a…

Lugar  de Madelos, Sobrado dos Monxes 
(A  Coruña)

 

Memoria

A intervención céntrase na rehabilitación dunha masía do século XVIII e a súa contorna para unha pensión vinculada ao Camiño de Santiago.
O proceso de abandono, como en moitas zonas rurais, fai que a paisaxe se…

EPSE, Campus Terrra USC (Lugo)
 

Memoria

No marco do Proxecto LIFE Lugo + Biodinámico cofinanciado polos fondos europeos LIFE e comprometido co desenvolvemento e achega de valor engadido ao sector transformador da madeira de Galicia, desenvolveuse un sistema…

Outón, Mosteiro, Outeiro de Rei (Lugo) 
 

Memoria

A finca está situada nun outeiro que cae cara ao oeste cunha considerable pendente. Na finca colindante ao sur, encóntrase unha edificación agrícola. Unha das razóns para non estar completamente orientada ao sur, que…

Santiago de Compostela, A Coruña
 

Memoria

A actuación contempla a reforma integral de dous edificios de oficinas existentes, a construción dun novo edificio de conexión entre ambos e a urbanización da súa contorna.
O forte carácter industrial do xacemento…

A Guarda (Pontevedra)
 

Memoria

A materialización da vivenda SA foi o resultado de conxugar as necesidades do cliente coas condicións do entorno, a parcela e a normativa urbanística aplicable.
As necesidades dos clientes eran unha vivenda de…