Escola Infantil A Baiuca

Escola Infantil A Baiuca

Ficha técnica

Autores:

ABALO ALONSO ARQUITECTOS (Elizabeth Abalo / Gonzalo Alonso) e FRANCISCO GONZÁLEZ 
 

Colaboradores:

Luis Adrán. Arquitecto. 
GAIA Enxeñería. Cálculo de instalacións.
SPOTLUX. Asesoramento iluminación. (M. Carazo)
CIS MADEIRA. Ases. madeira. (M. Touza, A. Sóilán) 
 

Cálculo estructura de madeira:

Oficina Técnica de Maderas BESTEIRO 
 

Empresas madeira:

EGOIN

Promotor:

Concello de A Estrada. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Construtora:

UTE PETROLAM 
CONSTRUC. GALASUR 
 

Situación:

A Estrada (Pontevedra)
 

Ano:

2018

Superficie:

768 m2

Descrición

Memoria

O colexio está situado na marxe da zona urbana, onde xa se fusiona co rural; e coa memoria colectiva, aínda física, das antigas instalacións industriais próximas presentes. Unha serie de volumes, case infantís, conflúen como casiñas nun dos rueiros que se suceden pouco máis aló. E na terra dos carpinteiros, ¿de que podería estar feita a nosa escola, se non de madeira?
O esquema funcional é moi sinxelo. Tres bandas lonxitudinais recollen as necesidades do programa. Ao norte, administración e servizos; ao sur, as aulas e, no centro, a sala de usos múltiples e distribuidor xeral do edificio.
O acceso principal é desde a fachada leste, a única en contacto coa rúa. Pola fachada norte proponse unha vía de servizo, para a entrada de persoal, abastecementos e mantemento de instalacións.
O corpo central, aínda que carece de tabiques, está modulado espacialmente polo conxunto de cubertas e lucernarios que animan e cualifican o espazo, suavizan o impacto acústico e favorecen a entrada de luz e ventilación natural. Esta cualificación espacial, sen ser drástica, permite diferenciar visualmente zonas sucesivas e, en consecuencia, utilizalas en diferentes momentos do día ou para diferentes actividades.
A franxa sur contén as aulas, substancialmente cadradas, cunha zona de xogos de lado a lado, outra de hixiene e outra de descanso. A zona de hixiene, na fachada, permite gozar de control, luz e ventilación natural. A zona de descanso, cara ao interior, facilita usos relacionados co audiovisual ou, simplemente, estruturar a aula en distintos ámbitos.

Estrutura

Sistema estrutural de muros de carga de paneis de madeira contralaminada de abeto. Na cuberta, primeira orde vista de franxas de madeira laminada de piñeiro en dirección perpendicular á pendente das cubertas. Paquete de cuberta composto por taboleiro de piñeiro con fresado de fondo, taboleiro estrutural OSB-3, tablilla de piñeiro con illamento térmico intermedio e taboleiro de piñeiro. Acabado da cuberta con chapa de zinc.

Sistema estrutural

Paredes de madeira contralaminada de abeto, cuberta de viguetas de madeira laminada encolada de abeto, tablón superior de piñeiro con fresado inferior, tablón OSB sobre entablado.

Produto  1:  Madeira contralaminada

Especie: Picea abies 

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Verniz ignífugo

Produto  2:  Madeira laminada encolada GL24h

Especie: Pino (Pinus spp.) 

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Verniz ignífugo

Produto  3:  Taboleiro de pino con fresado inferior

Especie: Pino (Pinus spp.) 

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Verniz ignífugo

Produto  4:  Taboleiro estrutural OSB-3

Tipo de taboleiro: Taboleiro de virutas orientadas)

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: ---

INFORMACIÓN GRÁFICA

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premio Gran de Area 2018. / Premios Arquitectura con Eñe 2018_Premio Luces de Arquitectura cat. Edificio + Mención Veteco-Asefave cat. ventana). / Premios COAG 2019_Finalista cat. Equipamientos. / Premios FAD 2019_Seleccionado cat. Arquitectura; Bigmat International Architecture Award 2019_Selected Project Spain; IX Biennial Barbara Cappochin. Italy 2019_Finalist.