Edificio Impulso Verde

Edificio Impulso Verde

Ficha técnica

Autores:

PEMADE-USC + UPM (Antonio J. Lara Bocanegra)
Concello de LUGO (Susana Penedo Souto)

Colaboradores:

PEMADE (M. Guaita / B. Feijóo / J.A. Lorenzana / M. Portela / J. Crespo /B. Jiménez) 
UPM (A. Majano / J. L. Gómez / L. Lozano /A. Roig) 
ENERGYLAB / OBRADOIRO Enx. / REBOREDA Enx. / ESCUADRÍA / DUQUE Y ZAMORA arq. / J. L. Pardo 

Cálculo estructura de madeira:

PEMADE-USC / UPM 
Antonio J. Lara Bocanegra 
José A. Lorenzana

Empresas madeira:

HIJOS DE RAMÓN RUBAL 
Maderas VILLAPOL 
EGOIN

Promotor:

Ayuntamiento de Lugo, cofinanciado pola Deputación de Lugo e fondos europeos LIFE Lugo + Biodinámico 

Construtora:

AVALIÑO / EGOIN

Situación:

Lugo

Ano:

2022

Superficie:

678 m2

Descrición

Memoria

O proxecto e execución do edificio "Impulso Verde" forma parte do proxecto LIFE Lugo + Biodinámico, cofinanciado polo Programa Europeo LIFE, promovido polo Concello de Lugo, coa achega da Deputación de Lugo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade Politécnica de Madrid, como socios.
O edificio nace co obxectivo de converterse nun referente na loita contra o cambio climático na sociedade galega, propoñendo un novo modelo construtivo de edificios altos realizados integramente en madeira local.
Trátase dun edificio de uso público con baixo estándar enerxético, onde conviven estratexias tradicionais de acondicionamento con criterios de construción pasiva en madeira. Distribuído en catro plantas, está pensado para albergar: unha zona de exposicións, un servizo municipal, un espazo de coworking para empresas relacionadas co medio ambiente e o cambio climático e unha aula de formación.
Espacialmente, a proposta trata de conectar o usuario coa natureza mediante o uso da madeira como material predominante e a inserción de espazos intermedios axardinados de descanso e relaxación, que constituirán unha ampliación do parque exterior nas zonas de actividade. Estes espazos intermedios funcionan como reguladores térmicos, permanecendo abertos ou pechados en función das condicións meteorolóxicas externas, de xeito similar á galería tradicional galega.
A súa envolvente resólvese mediante solucións pasivas lixeiras, e o seu acabado exterior está feito por unha pel de lousa natural local. O uso da lousa lucense permite afondar na posta en valor da construción con materiais naturais locais ao tempo que conecta directamente coa paisaxe urbana construida e a tradición.

Estrutura

O deseño de Impulso Verde trata de darlle á madeira local un papel protagonista na expresión arquitectónica do edificio, máis aló da súa función meramente de soporte.
O trazado de todas as instalacións mantívose oculto co obxectivo de priorizar a presenza de madeira e afastala do aspecto industrial.
A utilización de elementos estruturais inclinados e elementos expostos permitiu destacar o potencial da prefabricación personalizada que ofrece a construción con madeira grazas ás tecnoloxías dixitais.
Varios modelos 3D do edificio, realizados con deseño paramétrico e ferramentas BIM, permitíronnos verificar todos os encontros e articulacións. A incorporación da instalación de ventilación ao modelo dixital permitiu controlar as colisións coa estrutura e localizar con precisión as tomas de subministración e retorno, realizadas directamente sobre os paneis CLT mediante mecanizado en forma de lámina.
O sistema construtivo proposto combina muros de carga con pórticos e grandes celosías, xerando un modelo construtivo híbrido que abre novas posibilidades na construción en madeira de media altura. O pórtico central, así como as celosías da cuberta e da fachada norte, foron facilmente montadas sobre o terreo grazas a conxuntos mecanizados por CNC e posteriormente levantáronse ata a súa posición definitiva mediante un guindastre.
O potencial das ferramentas de deseño e fabricación dixital permitiron unha construción totalmente industrializada, cunha gran precisión e sinxeleza construtiva. Toda a estrutura de madeira foi montada en cinco semanas por un equipo de tres operarios e un guindastre.

Sistema Estrutural

Paredes e forxados de madeira laminada cruzada [CLT] de piñeiro, armazóns de madeira laminada de piñeiro, cubertos cunha celosía de madeira laminada de eucalipto e taboleiro de contrachapado estrutural.

Produto  1:  Madeira contralaminada de pino 

Especie: Pinus radiata (de crecimento en Galicia)

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Aplicación superficial de insecticida-funxicida, lasur protector UV e produto retardante de lume para mellorar a reacción ao lume

Produto  2:  Madeira laminada de pino GL24h

Especie: Pinus radiata (de crecimento en Galicia)

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Aplicación superficial de insecticida-funxicida, lasur protector UV e produto retardante de lume para mellorar a reacción ao lume

Produto  3:  Madeira laminada de eucalipto

Especie: Eucalyptus globulus (de crecimento en Galicia)

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Lasurado en branco e natural

Produto  4:  Taboleiro estrutural contrachapado  
 
Tipo de taboleiro: Contrachapado de chopo ignífugo (e=30 mm)

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1 Tratamento: Acabado pintado en negro

INFORMACIÓN GRÁFICA

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Advanced Architecture Awards 2021_cat. Sostenibilidad_Finalista 
Best of the Best 2021_Primer premio
Certificación FSC de Proyecto Completo _Primer edif. en España / Certificado VERDE (GBCe) *

* En proceso de obtención na data de publicación do presente proxecto.