Recursos

Guía para o fomento da madeira na contratación pública de edificacións sustentables
Guía da madeira. Capítulo 2: Durabilidade. Documento de aplicación del CTE
FORTRA. Trazabilidade da madeira mediante tecnoloxía blockchain
Guía técnica: Solucións Innovadoras en Madeira Estrutural na Arquitectura Galega Actual
En Madeira, outra forma de construír: O material construtivo sostible do s. XXI
Arquitectura e madeira: obras significativas executadas con madeira