Recursos

mass madera
Informe do uso da madeira na edificación en España
Informe
Informe da Cadea Forestal-Madeira de Galicia 2022-2023*
Guía
Guía para o fomento da madeira na contratación pública de edificacións sustentables
Alfarxe do mosteiro de Xunqueira de Espadanedo.
Intervención en xácena policromada do alfarxe do Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo, Ourense
Durabilidade
Guía da madeira. Capítulo 2: Durabilidade. Documento de aplicación del CTE
Fortra
FORTRA. Trazabilidade da madeira mediante tecnoloxía blockchain