Proxectos

Outón, Mosteiro, Outeiro de Rei (Lugo) 
 

Memoria

A finca está situada nun outeiro que cae cara ao oeste cunha considerable pendente. Na finca colindante ao sur, encóntrase unha edificación agrícola. Unha das razóns para non estar completamente orientada ao sur, que…

A Guarda (Pontevedra)
 

Memoria

A materialización da vivenda SA foi o resultado de conxugar as necesidades do cliente coas condicións do entorno, a parcela e a normativa urbanística aplicable.
As necesidades dos clientes eran unha vivenda de…

Aldea Pedre, Rois (A Coruña)
 

Memoria

Acompáñanos unha fermosa carballeira e introdúcenos na parcela, que descende suavemente cara ao sur.
Un capricho normativo condiciona o proxecto: as lindes laterais, unha distancia mínima de tres metros.
Así…

A Ramallosa, Teo (A Coruña)

Memoria

No medio rural galego, disperso e descontinuo, o Centro de Servizos concíbese como unha dotación para a súa poboación, tanto pola súa singularidade arquitectónica como polo tratamento do lugar, coa vocación de…

Lugar de Albeida, Outes (A Coruña)
 

Memoria

O cliente solicitounos unha intervención hostaleira no Lugar de Albeida, no fermoso vértice da ría de Muros e Noia: nove aloxamentos libres e novos que deben complementar a rehabilitación de catro edificios tradicionais…

Teo / A CORUÑA
 

Memoria

Casa Cachóns é unha vivenda unifamiliar certificada co estándar passivhaus que forma parte dunha parcela pensada para ser xestionada baixo un modelo permacultural.
A posición e a forma da casa responde…

Lugar do Tremo, Brión, A CORUÑA
 

Memoria

O proxecto que se expón é unha pequena vivenda unifamiliar en planta baixa resolta co sistema "sieteymedio".
"Sieteymedio" é un sistema construtivo en madeira, modulado e á vez flexible, que permite resolver de…