Casa de Fon, Jor y Ele

Casa de Fon, Jor e Ele

Ficha técnica

Autores:

SALGADO E LIÑARES ARQUITECTOS
(Alfonso Salgado Suárez / Francisco Liñares Túñez)
 

Arquitecto técnico:

Abraham Viqueira, Miguel Raposo, Carla Agra, Jaime Novoa, Carlos Lousame
 

Cálculo estructura de madeira:

Manuel Liñares Túñez
 

Empresas madeira:

Maderas HERMANOS CASTRO
 

Promotor:

Alfonso Salgado Suárez
 

Construtora:

TENTE Construcciones Modulares
 

Situación:

Aldea Pedre, Rois (A Coruña)
 

Ano:

2019

Superficie:

227 m2
 

Descrición

Memoria

Acompáñanos unha fermosa carballeira e introdúcenos na parcela, que descende suavemente cara ao sur.
Un capricho normativo condiciona o proxecto: as lindes laterais, unha distancia mínima de tres metros.
Así, o proxecto artéllase arredor dun espazo central fluído que une os dous extremos da parcela. Un paréntese privado que se prolonga visualmente nos dous extremos: no seu lado norte, onde se retrae para dar cabida ao vehículo e a chegada, co bidueiro que nos recibe; ou no seu lado sur, onde fai o propio para buscar privacidade e contemplar as vistas, e esta vez coa arce, que xa non saúda senón que filtra a luz.
A ambos lados, atópanse as ás privadas que albergan os espazos máis íntimos.
A suave pendente descendente permite, cun mínimo investimento, acomodar un espazo para instalacións e almacenamento... e máis recentemente para os cans...
O resto, un guión construtivo de xunta seca que é sincera... A entrega ten aquí multitude de significados, tamén literalmente.

Estrutura

Na planta baixa que alberga o uso da vivenda, a estrutura en muse baséase en pezas lonxitudinais de madeira de 100 x 200 mm machihembradas, entrelazadas nas esquinas.
Nas paredes dispóñense a primeira orde de vigas de madeira laminada que completan a altura interior da casa.
A segunda orde estrutural formada por viguetas de madeira laminada de 100 x 200 mm e o taboleiro OSB completan a estrutura da cuberta.
A estrutura máis próxima ou en contacto co chan realízase con muros de placas prefabricadas de formigón armado sobre a cimentación correspondente. O forxado sanitario (planta baixa) tamén se realiza con placas prefabricadas de formigón armado.
A envolvente exterior e o patio remátanse cunha fachada ventilada de taboas de madeira de piñeiro tratada térmicamente (madeira modificada térmicamente para conseguir unha maior estabilidade e comportamento ao aire libre) disposta verticalmente.

Sistema estrutural

Na planta baixa da casa, un sistema estrutural semellante ás paredes de troncos, pero en lugar de troncos, pezas rectangulares de madeira laminada de abeto. Cuberta de vigas e correas de madeira laminada de abeto e taboleiro OSB. Utilización de placas prefabricadas de formigón armado en muros de semisoto e forxado de chan de planta baixa.

Produto  1: Madeira laminada encolada de pícea GL24h

Clase de servizo: 1
Clase de uso: 1

Especie: Picea abies

Tratamento: Lasur

Produto  2: Madeira aserrada de pino clase resistente C24 

Clase de servizo: 3
Clase de uso: 3.1

Especie: Pinus spp.

Tratamento: Funxicida autoclave

Produto  3: Taboleiro OSB-3

Clase de servizo: 2
Clase de uso: 1/2

Tipo: Taboleiro de virutas orientadas

Tratamento: —

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premios XIX Premios COAG 2018-2020_Finalista cat. Residencial de Nueva Planta. Vivienda Unifamiliar.