Vivenda unifamiliar Aislada SA

Vivenda unifamiliar illada SA

Ficha técnica

Autores:

XL ARQUITECTOS
Xavier Pousa Arbones
 

Colaboradores:

Lara Leal Fernández (arquitecta)
 

Cálculo estructura de madeira:

ESCUADRÍA

Empresas madeira:

YOFRA 

Promotor:

Serafín Dominguez Santomé
 

Construtora:

YOFRA 

Situación:

A Guarda (Pontevedra)
 

Ano:

2020

Superficie:

315 m2

Descrición

Memoria

A materialización da vivenda SA foi o resultado de conxugar as necesidades do cliente coas condicións do entorno, a parcela e a normativa urbanística aplicable.
As necesidades dos clientes eran unha vivenda de tres dormitorios, un salón, unha cociña independente, dous baños e un aseo. Os cuartos con moita luz, vistas ao mar e que a madeira tivera un papel protagonista.
A parcela está situada na confluencia de dúas rúas, cun desnivel de cinco metros entre ambas, de forma totalmente irregular e de reducido tamaño. Destacan sobre todo as vistas ao mar. Xunto a estas condicións están as da normativa urbanística que obriga a aliñación das dúas rúas en curva, entre outras cuestións.
Por todos estes motivos, a casa está situada na zona máis ampla e alta da parcela para obter as mellores vistas. Na súa configuración xogouse co desnivel existente nas rúas para conseguir unha vivenda de tres plantas. Cada unha delas cunha superficie diferente, de xeito que se retrancan unhas sobre outras para adaptarse ao desnivel do terreo e á normativa, dando como resultado unha volumetría fragmentada e escalonada que mantén a escala do entorno e logra as mellores vistas de o mar.
Os materiais empregados para a construción son formigón e madeira. O formigón utilízase como base para resolver a conexión co terreo. A madeira para o resto da vivenda, tanto para a estrutura como para a fachada.

Estrutura

A casa está formada por tres plantas. A planta semisoto, que é a que resolve o encontro co desnivel do terreo, está feita con muros e forxado macizo de formigón armado. As plantas baixa e primeira resólvense cunha estrutura de madeira formada por paneis de CLT; no caso da cuberta e dos froxados, cun espesor de 160 mm e unha composición de 5 capas; e no caso de muros de carga, cun espesor de 100 mm e unha composición de 3 capas. A escaleira que une a planta baixa e o primeiro andar tamén se resólve con paneis de CLT que se fixan nos extremos e parte central aos muros da vivenda. Co fin de facer a zona de estar o máis diáfana posible sen soportes interiores, o forxado do teito está modelado pendurado dos paneis da parede da planta superior traballando baixo tracción. As unións entre os distintos paneis realízanse con tirafondos de rosca total, colocados con diferentes separacións e inclinacións en función das esixencias estruturais. Para contrarrestar os efectos do envorco dos paneis producidos pola acción do vento, colócanse nos seus extremos angulares de tracción (hold-down). E para contrarrestar os efectos de desprazamento dos paneis producidos pola acción do vento, colócanse angulares de corte distribuídos de xeito regular na base dos mesmos. Todos os elementos estruturais foron mecanizados no taller, incorporando aos elementos do muro as capas que conforman a fachada ventilada para poder prefabricar ao máximo e reducir os tempos de instalación na obra.

Sistema estrutural

Muros e forxados de madeira contralaminada de pícea.

Produto  1: Paneis CLT para muros, forxado e cuberta

Clase de servizo: 1
Clase de uso: 1

Especie: Picea abies

Tratamento: —

Produto  2: Viga de madeira laminada GLH24

Clase de servizo: 1
Clase de uso: 1

Especie: Pinus spp.

Tratamento: —

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premio Gran de Area 2019