Casa A Baicela_Vivenda Passivhaus

Casa A Baicela_Vivenda Passivhaus

Ficha técnica

Autores:

GAU ARQUITECTURA E URBANISMO 
(Jorge Gómez Cereijo /Jorge Salvador Fernández /Alberte González Rodríguez, Manuel López Guitar)
 

Colaboradores:

Certificador: ENERGIEHAUS ARQUITECTOS (Martín Amado Pousa)
Instalacións: INGENIA (Miguel Ángel García)

Cálculo estructura de madeira:

Oficina Técnica de Maderas BESTEIRO 

Empresas madeira:

Maderas BESTEIRO 
KLH Massivholz GmbH 
 

Promotor:

Adolfo Montero Ramos 
 

Construtora:

LIGNIA Ingeniería e Construcción en madera
 

Situación:

Outón, Mosteiro, Outeiro de Rei (Lugo) 
 

Ano:

2020

Superficie:

177 m2
 

Descrición

Memoria

A finca está situada nun outeiro que cae cara ao oeste cunha considerable pendente. Na finca colindante ao sur, encóntrase unha edificación agrícola. Unha das razóns para non estar completamente orientada ao sur, que sería ideal para maximizar as ganancias solares, foi evitar a súa visión dende as salas principais.
É unha vivenda de planta única e ten unha forma irregular, pero con máis desenvolvemento no eixe noroeste-sueste en paralelo ás curvas de nivel. Nese eixe, as habitacións principais sucédense na cara suroeste mirando en dirección o ambiente máis aberto. As instalacións do servizo están situadas ao longo da fachada do nordés.
Como é habitual nos edificios construídos en criterios de Passivhaus, dada a súa baixa demanda, non ten un sistema de calefacción (xerador, conducións e emisores). Só ten unha resistencia eléctrica no sistema de ventilación de 1.000 W e os dous baños teñen un toalleiro eléctrico de 500 W e 750 W.
A base construtiva do recinto e a cuberta é de panel estrutural da madeira contralaminada. Os voladizos suxéitanse con vigas de madeira e perfís de aceiro laminado IPE e HEB. O illamento monolítico de fibras de madeira está situado no exterior. Como acabado do recinto, aplícase un SATE ou un enlistonado de madeira de piñeiro termotrada (madeira modificada para maior durabilidade) sobre rasteles con lámina de estanqueidade ao vento e auga.

Estrutura

A base construtiva, tanto do cerramento como da cuberta, é panel estrutural da madeira contralaminada (CLT) de grosores 80, 100 e 120 mm. Dende o momento de recepción dos paneis na obra, a montaxe desta parte da estrutura execútase en menos de 5 días. A calidade visual dos paneis varía entre "no vista" e "vista doméstica" do fabricante. A maioría dos teitos vense, mentres que as paredes só en certos panos.
A estrutura da cuberta refórzase para definir dous panos en V invertida con voladizos que sobresaen da fachada, soportados por vigas de madeira laminada encolada de clase GL24H ou perfís de aceiro laminados IPE e HEB.
As paredes aséntanse cunha lousa de formigón armado. Para a unión con este e entre os elementos de madeira empregáronse conectores, parafusos e placas de aceiro inoxidable.
Creouse un modelo de cálculo local para avaliar a conexión entre vigas de aceiro e madeira nos voladizos e analizar a resistencia de elementos de fixación (extracción) en situacións específicas como a presión de vento e succión.

Sistema estrutural

Paredes e forxado da cuberta de madeira contralaminada pícea. Voladizos de vigas de madeira laminada e perfís de aceiro laminado.

Produto  1:  Paneis de madeira contralaminada de pícea

Clase de servizo: 1    Clase de uso: 1

Especie: Picea abies

Tratamento: Funxicida e insecticida aplicado na superficie

Produto  2:  Vigas de madera laminada encolada de pícea GL24h 

Clase de servizo: 2    Clase de uso: 2

Especie:  Picea abies 

Tratamento: Funxicida e insecticida aplicado na superficie

Produto  3: Taboleiro OSB/3

Clase de servizo: 2    Clase de uso: 2

Tipo:  Taboleiro de virutas orientadas

Tratamento: —

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Certificado Passivhaus Classic 2020