Prototipo de Cuberta-Gridshell en PEMADE-USC

Prototipo de Cuberta-Gridshell en PEMADE-USC

Ficha técnica

Autores:

PEMADE-USC 
Antonio J. Lara Bocanegra
Manuel Guaita Fernández

Colaboradores:

PEMADE-USC (Jorge Crespo / José A. Lorenzana / Belén Feijóo / María Portela / Sergio Salgado)
UPM (Almudena Majano Majano / José Luis Gómez Royuela / Luis Lozano Bodeguero / Antonio Roig)
 

Cálculo estructura de madeira:

PEMADE-USC / UPM
Antonio J. Lara Bocanegra
 

Empresas madeira:

Maderas VILLAPOL
Maderas BESTEIRO
 

Promotor:

PEMADE-USC (LIFE Lugo + Biodinámico)
 

Construtora:

T&T (Michele Taietti)
 

Situación:

EPSE, Campus Terrra USC (Lugo)
 

Ano:

2017

Superficie:

140 m2
 

Descrición

Memoria

No marco do Proxecto LIFE Lugo + Biodinámico cofinanciado polos fondos europeos LIFE e comprometido co desenvolvemento e achega de valor engadido ao sector transformador da madeira de Galicia, desenvolveuse un sistema de estruturas laminares reticulares de eucalipto para a súa aplicación en cubertas, dando continuidade aos resultados do proxecto de investigación “Análisis de la relajación de tensiones en láminas curvadas y de nuevas soluciones de unión para estructuras de madera tipo Gridshell realizadas con Eucalyptus globulus”, financiado polo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade, cofinanciado por FEDER.
Trátase dun sistema estrutural de grande interese para cubertas lixeiras de luz media e longa, que permite acadar formas de dobre curvatura utilizando elementos idénticos de pequena sección e alta calidade, dando como resultado un sistema cunha gran capacidade de industrialización e normalización.
Co obxectivo de demostrar o potencial da solución desenvolvida, deséñase e constrúese un prototipo de lámina reticular a escala real de dimensións (24,4 m x 5,75 m) para cubrir unha zona de almacenamento de madeira do laboratorio da Plataforma de Enxeñería da Madeira. Estrutural no Campus de Lugo.
Para manter en bo estado a madeira almacenada, o novo espazo debe estar ben ventilado e evitar a entrada de auga da chuvia. Así mesmo, deberá contar cunha fronte totalmente aberta de 15 m de lonxitude que permita a carga e descarga de pezas grandes.

Estrutura

Para dar resposta ás esixencias funcionais, deséñase unha lámina de celosía alongada apoiada exclusivamente nos seus lados curtos, cunha luz entre apoios de 15 m e dous voladizos de 4,5 m. A lámina reticular está formada por 6 capas de láminas cunha sección de 75 x 30 mm dispostas en tres direccións separadas 60 mm entre si, o que xera unha estrutura moi lixeira e esvelta (só 6 cm de material para aforrar 15 m de luz), así como unha enorme eficiencia estrutural xa que require oito veces menos material que unha solución tradicional.
O desenvolvemento da lámina reticular de Eucalyptus globulus requiriu numerosas investigacións para conseguir follas de Eucalyptus globulus moi resistentes e longas. Para iso establecéronse os procedementos necesarios para a obtención de madeira aserrada de altas prestacións e unións encoladas de tipo finger-joint e scarf-joint de alta resistencia.
A montaxe lévase a cabo mediante a utilización dunha cimbra formada por varios arcos paralelos de madeira laminada que permiten conformar a estrutura curvando in situ as láminas de eucalipto. Dous dos arcos de madeira do encofrado utilízanse como parte da estrutura final para apoialo sobre os piares de aceiro. Unha vez rematada a montaxe sobre o encofrado, a estrutura é izada con dous guindastres e ancorada aos piares metálicos. A estrutura protéxese exteriormente mediante un téxtil de PVC postensado contra un redondo de aceiro perimetral. O acabado branco translúcido do téxtil permite o paso da luz salientando a imaxe de lixeireza da mesma tanto de día como de noite.
É a primeira lámina reticular deformada elásticamente de uso permanente construída en España e a primeira do mundo elaborada con Eucalyptus globulus.

Sistema estrutural

Lámina reticular de dobre curvatura formada por 6 capas cruzadas de elementos lonxitudinais de madeira de eucalipto empalmado e laminado, cuxa esvelteza permite curvala na obra A lámina reticular está sostida por dous arcos de madeira laminada de piñeiro de cultivo local que transmiten a carga aos soportes de aceiro.

Produto  1: Madeira laminada de eucalipto GL45

Especie: Eucalyptus globulus

Clase de servizo: 2

Clase de uso: 2

Tratamento: Aplicación superficial de lasur protector contra a radiación UV e bloqueador de taninos

Produto 2: Madeira empalmada de eucalipto

Especie: Eucalyptus globulus

Clase de servizo: 2

Clase de uso: 2

Tratamento: Aplicación superficial de lasur protector contra a radiación UV e bloqueador de taninos

Produto  3: Madeira laminada de pino clase resistente GL24h

Especie: Pinus radiata

Clase de servizo: 2

Clase de uso: 2

Tratamento: Aplicación superficial de lasur protector contra a radiación UV 

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

World Conference on Timber Engineering WCTE2018, Seoul, South Korea. 2018_Honorable Mention Winner of Young Scientific Award.