Proxectos

29 Dec 2022

Santiago de Compostela (A Coruña)

Memoria

Os espazos de planta baixa resólvense a unha cota 50 cm inferior á do acceso, alcanzando 3,20 cm de altura libre no estar-comedor. A primeira planta (con altura libre de 2,90 m) complétase cunha galería con vistas ao…