Proxectos

Santiago de Compostela (A Coruña)
 

Memoria

Para resolver o programa (centro socio-cultural e taberna) aprovéitase a disposición dos diferentes niveis interiores do piso, que son consecuencia da diferenza entre o rasante das dúas rúas desde as que se accede ao…

Vigo (Pontevedra)

Memoria

A rehabilitación refírese a unha vivenda triplex nun edificio entre medianeiras, situado no Casco Lanuxe Alto de Vigo. A edificación foi construída en 1932 cun sistema de muros de carga dunha soa folla de cantería…

Santiago de Compostela (A Coruña)

Memoria

Os espazos de planta baixa resólvense a unha cota 50 cm inferior á do acceso, alcanzando 3,20 cm de altura libre no estar-comedor. A primeira planta (con altura libre de 2,90 m) complétase cunha galería con vistas ao…