Ala Sur del Conjunto de San Domingos de Bonaval

Á Sur do Conxunto de San Domingos de Bonaval

Ficha técnica

Autores:

OF. TEC. CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. (Idoia Camiruaga Osés, arquitecta / Ramón Fernández Hermida, arquitecto)

Colaboradores:

INOUS. Ingeniería integrada. (Andrés Figueiras )
USC. (Rebeca Blanco Rotea, arqueóloga / Sonia García Rodríguez, arqueóloga) 
GEOBIM. (Javier Guerreiro Prieto, enxeñeiro / Marta Becerro Manso, restauradora)
Manuel Touza Vázquez, inx. de montes

Cálculo estructura de madeira:

ESCUADRÍA. Enx. avanzada en madeira (Pablo Martínez Coto, Enx. de montes / María Sánchez Ontín, arquitecta )

Empresas madeira:

BAUEN / MADERGIA / Maderas VILLAPOL / NORDLAM  
 

Promotor:

Consorcio de la  ciudad de Santiago de Compostela
 

Construtora:

MADERGIA 

Situación:

Santiago de Compostela
 

Ano:

2021

Superficie:

3.794 m2
 

Descrición

Memoria

Adecuación do edificio da Á Sur do conxunto de San Domingos de Bonaval para o uso do Museo do Pobo Galego, tendo en conta que pode ser utilizado de forma independente ao resto do museo, mantendo accesos propios.
O edificio tivo múltiples usos ao longo da súa historia e partes do mesmo foron adaptados a eses usos: a zona norte presenta unha estrutura de formigón armado, formada por bóvedas de formigón sobre viguetas, construída no ano 1989/91; a parte sur presentaba unha mestura de estruturas superpostas de madeira ou formigón ou ambas, de épocas e calidades diferentes. A cuberta foi de tella sobre fibrocemento, sobre vigas prefabricadas de formigón. Foi completamente substituído por unha estrutura de madeira.
Os restos da estrutura de madeira que poderían ser “orixinais”, na súa maioría vigas “de aire”, atopáronse deteriorados e moi modificados, quedando só a súa posición como clave de lectura dos forxados iniciais. Algunhas das vigas poderían datarse -non de xeito concluínte- no século XVII, polo tipo de madeira.
A solución adoptada adáptase ás características dos forxados iniciais (soportes de vigas) e ao novo uso da edificación. Para iso optouse por colocar un forxado mixto de madeira laminada e formigón, apoiando as vigas seguindo as caixas das antigas vigas.
Conséguese así a resistencia necesaria, mantendo, de certo xeito, o tipo construtivo.

Estrutura

As cubertas do complexo, con pendentes entre 35º-45º, resólvense con vigas de madeira paralelas á dirección da pendente. Na zona central principal, de tres "crujías", as vigas de madeira laminada encolada (MLE) GL24h e o escuadría de 120 x 240 mm forman a estrutura principal. Cada unha das vigas ten dous puntos de apoio, a parede exterior e unha das paredes do lombo. O encontro entre as vigas de ambas augas realízase mediante un empalme a media madeira.
Substitúese a estrutura dos forxados da zona sur, plantas 1a e 2a, por un forxado colaborativo mixto madeira-formigón. Trátase dun forxado de dúas ordes, feito de vigas e viguetas cunha capa de compresión de formigón de 70 mm de espesor que traballa conxuntamente coa madeira. Ademais de ter maior rixidez, ao achegar masa, mellora o illamento acústico do conxunto.
Sobre a estrutura de madeira colócase unha placa estrutural OSB de 30 mm de espesor. Protexendo a cuberta, colócase unha lámina de plástico sobre a que se coloca o formigón armado HA-30 de 70 mm, cunha malla de Ø6  c/ 150 mm en ambas direccións. A conexión entre a capa de formigón e as vigas principais realízase mediante conectores colocados segundo o cálculo, atornillados na estrutura de madeira.
A estrutura da entreplanta resólvese mediante unha solución de solado colaborativo madeira-madeira. A orde principal está formada polas vigas de madeira MLE GL24h de 140 x 240 mm colocadas cunha distancia máxima entre eixes de 600 mm e salvando unha luz máxima de 6,00 m. Sobre as vigas colócase un taboleiro de madeira microlaminada de 39 mm de espesor -LVL- que se fixa ás vigas da estrutura mediante parafusos de corte de Ø8-L100 mm colocados cada 150 mm.

Sistema estrutural

Vigas e viguetas de madeira laminada de abeto nos forxados do primeiro e segundo piso; vigas de abeto lamelado e taboleiro de madeira microlaminada na estrutura da entreplanta na zona sur; cerchas de abeto laminado e placa OSB.

Produto  1:  Madeira laminada encolada GL24h

Especie: Picea abies 

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Funxicida e insecticida de aplicación superficial

Produto  2:  Madeira laminada encolada

Especie: Eucalyptus globulus

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Acabado de aceite

Produto  3:  Madeira microlaminada -LVL- Kerto Q

Especie: Picea abies

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: Funxicida e insecticida de aplicación superficial

Produto  4:  Taobleiro OSB-3

Tipo: Taboleiro de virutas orientadas

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: —

INFORMACIÓN GRÁFICA