Pensión vinculada ao peregrino Abeiro da Loba

Pensión vinculada ao peregrino Abeiro da Loba

Ficha técnica

Autores:

ESTÉVEZ E GONZÁLEZ ARQUITECTOS
(Miguel Estévez Gómez / Luciano González Domínguez )

Colaboradores:

Gabriel Alarcón Sabarís
E3 Arquitectos
CALCUGAL

Cálculo estructura de madeira:

Carolo Losada Soto

Empresas madeira:

HASSLACHER Nordica Timber

Promotor:

SABALOGAL S.L.

Construtora:

MARZOA Y ALONSO 

Situación:

Lugar  de Madelos, Sobrado dos Monxes 
(A  Coruña)

 

Ano:

2019

Superficie:

498 m2

Descrición

Memoria

A intervención céntrase na rehabilitación dunha masía do século XVIII e a súa contorna para unha pensión vinculada ao Camiño de Santiago.
O proceso de abandono, como en moitas zonas rurais, fai que a paisaxe se transforme.
Do prado ao soto

1970 - PRADO - Relación íntima entre o prado-actividade-vivenda-edificación.

2000 - SOUTO – Desconexión entre o soto e a edificación.

O obxectivo foi volver vincular a edificación coa contorna desvanecendo os límites e buscando unha mirada recíproca.
Na planta baixa proponse un amplo espazo libre, enlazando co soto a través dos ocos existentes.
As extensións elévanse en zonas con necesidade de altura. O edificio ábrese cara ao sueste, como consecuencia dos muros desaparecidos ou irrecuperables. Esta nova pel materialízase en vidro e madeira, o que xera sistemas de clima pasivo para captar a calor no inverno, permitindo a ventilación cruzada das estancias. Unha vide caducifolia limita a luz solar no verán.
Intervense en elementos característicos do edificio e da súa contorna como a recuperación da zona da lareira. Consérvase o desnivel existente que formalizaba as cuadras; o forno reutilizase como poza e a maseira existente; e a base do hórreo recupérase como banco/fogueira acompañado da cadeira "hatillo" para admirar a contorna.

Estrutura

Mantéñense os muros existentes de lousa, sobre os que se dispón un nervio encadeado de formigón armado sobre o que se apoian os tacos de madeira.
A estrutura da cuberta está formada por varias armazóns formadas por piares e vigas inclinadas de cuberta, cun tornapuntas e un tirante de madeira laminada que proporcionan rixidez ás unións tanto entre piar e par como entre pares.
A estrutura primaria do edificio (vigas, piares, tacos, tornapuntas, tirantes...) está formada por pezas de madeira laminada clase resistente GL24h.
Debido ao uso do edificio, o forxado do piso da primeira planta debe garantir unha resistencia ao lume mínima de 60 minutos (R60), polo que ao dimensionar un forxado común de correas a súa sección foi considerable. De aí a opción de utilizar paneis de madeira laminada de 10 cm de grosor, 12 cm na zona da terraza e 6 cm na zona do canalón.
As unións dos elementos principais resolvéronse de xeito tradicional mediante tramas, caixa e espiga.

Sistema estrutural

Estrutura principal de vigas, piares, tacos, tornapuntas e tirantes en madeira laminada e estrutura secundaria en paneis de madeira laminada encolada maciza (HBE).

Produto  1:  Madeira laminada encolada GL24h

Especie: Picea abies

Clase de servizo: 3

Clase de uso: 1 / 3.1

Tratamento: Funxicida e insecticida contra insectos xilófagos aplicado superficialmente

Produto  2:  Panel Huttemann de madeira laminada encolada (HBE)

Especie: Picea abies

Clase de servizo: 1/3

Clase de uso: 1 y 3.1

Tratamento: Funxicida e insecticida contra insectos xilófagos aplicado superficialmente

INFORMACIÓN GRÁFICA

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premios Juana de Vega de Intervenciones en el Paisaje 2020_Accésit cat. Intervenciones en el Patrimonio Construido y su Entorno.