Sede de Servizos Centrais FINSA

Sede de Servizos Centrais FINSA

Ficha técnica

Autores:

MRM ARQUITECTOS (Miguel Alonso Flamarique, Roberto Erviti Machain e Mamen Escorihuela Vitales) / Antón Varela García
 

Colaboradores:

Natalia Reyes Lahoz. MRM 
Manuel Touza. CIS Madeira 
Obradoiro Enxeñeiros       
Manuel Guaita
Grupo Diseño Participativo / FINSA
Grupo Arial (Xestión de obra)
 

Cálculo estructura de madeira:

Josep Agusti de Ciurana + EGOIN
 

Empresas madeira:

EGOIN 
 

Promotor:

Financiera Maderera S.A.
 

Construtora:

EGOIN 
 

Situación:

Santiago de Compostela, A Coruña
 

Ano:

2017

Superficie:

5.736 m2 (ampliación 982 m2)
 

Descrición

Memoria

A actuación contempla a reforma integral de dous edificios de oficinas existentes, a construción dun novo edificio de conexión entre ambos e a urbanización da súa contorna.
O forte carácter industrial do xacemento orienta os criterios de intervención e deseño, introducindo novos valores de sustentabilidade, escala humana e conservación do seu propio patrimonio. A intervención transcende o seu alcance inicial facéndoa máis amable e humanizándoa en todas as súas escalas, ao tempo que se incorpora e convive coa paisaxe forestal e industrial circundante.
A proposta baséase na sinxeleza e rotundidade do enfoque, organización e composición, con espazos abertos e flexibles, que dan ao edificio un carácter propio e singular, de acordo coa filosofía da empresa. Os novos locais constrúense como un lugar común de traballadores e visitantes, un lugar de encontro e de convivencia máis aló do traballo, que dota á sede dunha imaxe representativa máis aberta e moderna.
O uso da madeira, os acabados lixeiros e o uso da luz natural está moi estendido e visible tanto no novo edificio como no reformado, dando continuidade espacial ao conxunto e dotando aos interiores da maior luz posible, xerando un ambiente sereno e unha atmosfera confortable.
O edificio organízase nun plano libre de oficinas articuladas ou segmentadas puntualmente con diferentes espazos de traballo, reunión ou descanso e programas específicos para usos máis privados que permitan diferentes formas de convivencia, traballo e lecer.
A madeira tamén define a imaxe exterior do edificio, co uso de madeira acetilada, madeira modificada, dándolle unha gran durabilidade.

Estrutura

A estrutura da ampliación e conexión entre as edificacións existentes é totalmente de madeira. A estrutura da cuberta está formada por grandes vigas de madeira laminada GL24h, de madeira de piñeiro, de 2,20 m de profundidade, cunha luz de 25 m de primeira orde, e que descansan sobre os piares de madeira laminada. En segunda orde dispóñense unhas vigas perpendiculares, co mesmo bordo que as anteriores, xerando unha cuadrícula regular de módulo de 3 x 3 m, que permite ordenar os espazos interiores e resolver o gran voladizo da entrada (a estrutura funciona como unha malla). Os piares sitúanse nos extremos, a carón dos muros medianeiros coas edificacións existentes polas condicións de partida (complicado terreo, cimentación a escala preexistente e premisa de que a edificación poidese reconstruirse permanentemente).
As plantas resólvense con vigas de madeira formando cuadrícula e vigas formadas por viguetas de madeira aserrada e taboleiros estruturais (caras de fibra e interior de partículas) de clase técnica P5. O piso intermedio, tamén reticular aínda que de menor tamaño (60 cm) está sustentado nos extremos por piares de madeira e está colgado das vigas do tellado mediante tensores de aceiro. Nos muros medianeiros utilízanse taboleiros e armazóns CLT para arriostramento transversal e peche do pozo do ascensor.
Nas edificacións existentes, na zona de xestión e concello (planta baixa, extremo oeste) constrúense diversos volumes en armazón de madeira (tacos de madeira de piñeiro e taboleiros estruturais (caras de fibra e interior de partículas) de clase técnica P5).  

Sistema estrutural

Edificio ampliado CONEXIÓN: vigas de cuberta e piares de madeira lamelados; lousas de vigas de madeira laminada, placas de madeira aserrada e taboleiros técnicos. CLT e marcos en medianerías. Edificacións existentes: armazóns e vigas de madeira aserrada, taboleiros estruturais.

Produto  1: Madeira laminada encolada de pino GL24h y GL32h

Clase de servizo: 1 (2 en exterior)    Clase de uso: 1 (2 en exterior)

Especie: Pinus pinasterPinus radiata

Tratamento: Biocida aplicado na superficie

Produto  2: Madeira aserrada de pino clase resistene C18

Clase de servizo: 1    Clase de uso: 1

Especie: Pinus radiata

Tratamento: Biocida aplicado na superficie

Produto  3:  Taboleiros de madera contralaminada de pino

Clase de servizo: 1    Clase de uso: 1

Especie: Pinus Pinaster 

Tratamento: Biocida aplicado na superficie

Produto  4:  Taboleiro estructural Superpan Tech P5 de FINSA

Clase de servizo: 1    Clase de uso: 1

Tipo: Caras de fibra e interior de partículas

Tratamento: —-

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premio Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2018_Primer Premio cat. Arquitectura. / Premio Wood Design&Building Awards 2018_Honor Award Primer Premio en cat. Internacional. / Premios Egurtek 2018_Accésit cat. Arquitectura. / XIV BEAU. Bienal Española de Arquitectura Urbanismo_Obra Seleccionada / Premios MAPEI a la sostenibilidad 2021_Finalista.