Proxectos

Leiro, Ourense

Memoria:

A parcela na que se constrúe o centro de día, moi próxima e lixeiramente elevada sobre o curso do río Avia, ten un forte desnivel natural transformado mediante un…

Horta das Ameixeiras, Carnota.

Memoria:

O proxecto resolve unha pequena vivenda respondendo a tres premisas claras:

  • A parcela, na falda do monte Pindo, conta cunha…

Valadares (Vigo)

Memoria

Construír a paisaxe non só consiste no tratamento do espazo público senón que, polo contrario, é o conxunto do edificado, do privado, o que outorga a imaxe no ámbito…

Corcubión

Memoria

Volver a construír unha pequena vivenda de pouco máis de 3 metros de ancho e 16 de fondo no extremo dunha mazá. A casa anterior: bar e vivenda con medianeira cega, ben orientada, situada no…

Santiago de Compostela

Memoria

Os arquitectos atópanse unha construción soterrada na súa parte posterior, de dúas plantas, con fachadas á rúa e unha longa parcela pendente cara a parte posterior.…

A Laracha (A Coruña)

Memoria

O obxectivo era conseguir que un edificio de uso sanitario puidese construírse de forma respectuosa co medio ambiente.
Realízase un edificio onde os sistemas estruturais, envolvente, tabiques e gran parte dos…

Lugo

Memoria

O proxecto e execución do edificio "Impulso Verde" forma parte do proxecto LIFE Lugo + Biodinámico, cofinanciado polo Programa Europeo LIFE, promovido polo Concello de Lugo, coa achega da Deputación de Lugo, a…

A Estrada (Pontevedra)
 

Memoria

O colexio está situado na marxe da zona urbana, onde xa se fusiona co rural; e coa memoria colectiva, aínda física, das antigas instalacións industriais próximas presentes. Unha serie de volumes, case infantís, conflúen…