Guía da madeira. Capítulo 2: Durabilidade. Documento de aplicación del CTE

Durabilidade

A finalidade desta publicación é presentar os factores crave dos que depende a durabilidade dun proxecto de construción en madeira. Para iso, inclúese diversa información normativa e documental, así como numerosas fontes bibliográficas, accesibles a través de internet, que permiten profundar nos temas tratados.

A través dos distintos apartados, analízanse os conceptos que é necesario considerar para estimar a durabilidade dun proxecto en madeira. Estes conceptos inclúen desde a elección da clase de uso ou o tipo de protección química a aplicar, cando sexa necesaria, ata aspectos relativos á importancia dun deseño construtivo adecuado.

Varias normas citadas nesta publicación, no momento da súa redacción, atopábanse en fase de proxecto ou en revisión, polo que é importante comprobar a súa vixencia consultando a páxina web da Asociación Española de Normalización (www.aenor.es).

 

Referencia completa

Touza Vázquez, M.C. 2013. Guía de la Madera. Capítulo 2: Durabilidad. Documento de Aplicación del CTE. Confemadera Hábitat. 96 pp. ISBN: 978-84-695-7044-9.

Guía da madeira. Capítulo 2: Durabilidade. Documento de aplicación del CTE