Intervención en xácena policromada do alfarxe do Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo, Ourense

Alfarxe do mosteiro de Xunqueira de Espadanedo.

Vídeo que mostra o proceso de reparación dunha das xácenas existentes no alfarxe do sotocoro do mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, un traballo de colaboración que permitiu recuperar a visión orixinal dun dos alfarxes policromados máis interesantes de Galicia.

Referencia completa

Vídeo