Complexo turístico Albeida

Complexo turístico Albeida

Ficha técnica

Autores:

SALGADO E LIÑARES ARQUITECTOS 
Alfonso Salgado Suárez
Francisco Liñares Túñez
 

Colaboradores:

Miguel Raposo, Carla Agra, Abraham Viqueira, Jaime Novoa, Carlos Lousame, Marcos Beiras

Cálculo estructura de madeira:

Manuel Liñares Túñez
 

Empresas madeira:

Maderas HERMANOS CASTRO
 

Promotor:

DO ARTESANATO CAC 
 

Construtora:

TENTE Construcións Modulares
 

Situación:

Lugar de Albeida, Outes (A Coruña)
 

Ano:

2020

Superficie:

1.009 m2
 

Descrición

Memoria

O cliente solicitounos unha intervención hostaleira no Lugar de Albeida, no fermoso vértice da ría de Muros e Noia: nove aloxamentos libres e novos que deben complementar a rehabilitación de catro edificios tradicionais.
A poderosa historia das construcións tradicionais, ata onte residencia e estudio de gravación de Rodrigo Romaní, así como o territorio construído, determinaron pero enriqueceron o achegamento ao proxecto a través de varios niveis de aproximación.
O primeiro nivel permítenos achegarnos polo tramo, que nos proporciona uns primeiros puntos, coa desembocadura do río Tambre en primeiro plano.
No segundo nivel, o enfoque continúa coa definición exacta dos novos edificios. As estruturas de madeira lixeiras descansan sobre o territorio salvando as raíces das árbores, coas que se mesturan de forma natural. Bórranse límites arbitrarios e todo transcorre nunha charla cordial, xa que o natural e o artificial inician un diálogo que se basea no pasado, se basea no presente e se proxecta cara ao futuro.
Finalmente, a definición exacta das solucións construtivas evoca unha cadea de relacións: as armazóns de madeira proporcionan un sistema no que cada novo paso se insinúa dalgún xeito sobre o anterior, nas distintas escalas de intervención. Como se dun pentagrama se tratase, as distintas melodías remiten as variacións dun tema principal.
Unha orde musical que se mantén e que determina acabados e proporcións.

Estrutura

A estrutura das cabañas parte da cimentación cunha armazón triangular de perfís ocos redondos de aceiro laminado para adaptarse aos diferentes niveis de cimentación.
Unha vez alcanzada a cota de forxado sanitario, disponse unha primeira orde de vigas de madeira laminada.
Sobre estas vigas descansa o forxado sanitario formado por vigas e correas de madeira cunha sección de 100 x 160 mm para o interior e de 75 x 160 mm para a terraza e acceso.
Desde este nivel báixase unha plataforma composta por pezas de madeira de 75 x 160 mm mediante perfís de aceiro laminado L 100.10.
A estrutura vertical está construída con piares de madeira de 100 x 100 mm e lamas de madeira de sección 50 x 50 mm.
O forxado da cuberta execútase con vigas de madeira e correas de sección similar ao forxado inferior.
A pel exterior formalízase mediante marcos de lamas con separacións diferentes entre elas, conseguindo diferentes graos de permeabilidade. A madeira empregada é de piñeiro termotratado (modificación térmica que dá estabilidade e durabilidade ao exterior).

Sistema estrutural

 

Produto  1: Madeira laminada clase resistente GL24h

Clase de servizo: 1
Clase de uso: 1

Especie: Picea abies

Tratamento: Lasur protector radiación UV superficial

Produto 2: Madeira aserrada clase resistente C24

Clase de servizo: 3
Clase de uso: 3.1/3.2

Especie: Pinus spp.

Tratamento: Funxicida autoclave

Produto  3: Taboleiro estructural OSB-3

Clase de servizo: 2
Clase de uso: 1/2

Tipo: Taboleiro de virutas orientadas

Tratamento: —

INFORMACIÓN GRÁFICA

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

XV Bienal española de arquitectura 2021_Premio Arquitectura Española 2021.