Casa do Olvido

Casa do Olvido

Ficha técnica

Autores:

ARROKABE ARQUITECTOS (Óscar Andrés Quintela / Iván Andrés Quintela)

Arquitecto técnico:

Francisco Fernández Novas

 

Colaboradores:

INOUS Enxeñería Global (Instalacións)

Cálculo estructura de madeira:

MECANISMO Ingeniería

Empresas madeira:

Maderas BESTEIRO

Promotor:

Promotor privado

Construtora:

Carpintería REBORDELO

Situación:

Santiago de Compostela (A Coruña)

Ano:

2020

Superficie:

163 m2

Descrición

Memoria

Os espazos de planta baixa resólvense a unha cota 50 cm inferior á do acceso, alcanzando 3,20 cm de altura libre no estar-comedor. A primeira planta (con altura libre de 2,90 m) complétase cunha galería con vistas ao xardín e ao parque de Belvís. No bajocubierta, o volume do dormitorio principal resólvese cun revestimento interior e exterior de madeira microlaminada, conseguindo para o espazo máis íntimo da vivenda unha atmosfera diferenciada.
A utilización de elementos móbiles permite regular os usos e a intimidade dos distintos espazos: unha celosía deslizante en planta baixa tamiza a relación entre o vestíbulo e o resto da planta. Na primeira planta, dous espazos delimitados por un tabique móbil pregable funcionarán combinando e redefinindo os usos de dormitorio, estudo, sala de xogos… Tamén nesta planta, dúas portas corredizas permiten desvincular ambos espazos da escaleira, e outras dúas similares, acoutar a galería. Un vidro fixo conecta o espazo bajocubierta e a primeira planta, mellorando o aproveitamento da luz natural e permitindo unha maior percepción da globalidad do espazo; mediante dúas contraventanas corredizas pódese cortar esta relación, gañando intimidade para ambos espazos.

Estrutura

Sobre unha preexistencia que contaba unicamente cos muros de cachotería medianeiros e os que conformaban as fachadas en planta baixa, constrúese unha vivenda de 3 alturas (B+1+Bc). As medianeiras remóntanse con termoarcilla e as fachadas con muros de armazón lixeiro. Ambas solucións complétanse con illamento e un trasdosado interior. A solución da fachada conta cun dobre rastrelado que define unha cámara de aire ventilada e serve de soporte a un revestimento exterior de madeira termotratada pintada.
Tamén con esta solución, de armazón e revestimento de táboa, execútase a ampliación en planta que acolle a cociña e conecta co estar-comedor mediante un corredor, definindo un patio protexido das vistas desde o parque de Belvís.
Para a estrutura de cuberta úsase madeira laminada de eucalipto. Para os forxados de piso e a estrutura da escaleira úsanse taboleiros e vigas de madeira microlaminada de haxa. Os forxados de piso compleméntanse cunha capa de compresión de formigón armado, conformando un forxado mixto que permite resolvelos cunha soa orde de escuadrías esveltas.

Sistema estrutural

Forxado mixto madeira-formigón con madeira microlaminada de haxa (vigas e taboleiros). Correas de cuberta de eucalipto laminado. Galería exterior de iroko laminado. Edificación anexa resolta con armazóns de madeira de piñeiro e taboleiro OSB.

Produto  1: Madeira microlaminada de haxa (viga e taboleiro)

Especie: Fagus sylvatica

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1/2

Tratamento: Funxicida superficial

Produto  2: Madeira laminada encolada de eucalipto

Especie: Eucalyptus globulus

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1/2

Tratamento: Funxicida superficial

Produto  3: Madeira laminada encolada de iroko

Especie: Milicia excelsa

Clase de servizo: 3

Clase de uso: 3.1

Tratamento: Funxicida superficial

Produto  4: Madeira aserrada de piñeiro silvestre

Especie: Pinus sylvestris

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: -

Produto  5: Taboleiro OSB-3

Tipo: Taboleiro de virutas orientadas

Clase de servizo: 1

Clase de uso: 1

Tratamento: -

 

INFORMACIÓN GRÁFICA

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Premios Arquitectura CSCAE 2021_Seleccionada