Modelo Matisse

Cociña Matisse

Porta fabricada en taboleiro de 19 mm. de espesor, formada por un entrepano coa veta horizontal e dos largueiros de 80 mm. de ancho con veta vertical.

Antes do armado da porta, cantéanse os largueiros e o entrepano, e unha vez finalizado, cantéanse os seus catro cantos exteriores. Todos os cantos son de ABS de 1 mm.

Un canto horizontal mecanízase e inserta un perfil de aluminio anodizado con acabado mate a modo de tirador, encamisando en calquera material do modelo, que ocupa toda a súa anchura.

Documentos