Modelo Coral

Cociña Coral

Porta (madeira) fabricada cun taboleiro de 22 mm. composto dun núcleo central de taboleiro contrachapado de 12 mm. e laminado con 5 mm. de madeira de nogal por ambas caras. A cara principal presenta mecanizados cada 10 mm. de 10 mm. de ancho e 3 mm. de profundidade. 

Porta (lacado) fabricada cun taboleiro de 22 mm. de MDF lacado nuna soa peza. A cara principal presenta mecanizados cada 10 mm. de 10 mm. de ancho e 3 mm. de profundidade.

Observacións

  • Debido á disposición dos mecanizados verticais, non se poden fabricar módulos con portas de anchos con medidas impares (150 mm., 350 mm., 450 mm.)

Documentos