Consulta

- ¿Cál é a especie da que é máis sinxelo conseguir madeira para uso estrutural en Galicia?

Valoración usuario

RESPOSTAS

RESPOSTA DO EXPERTO

Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia

Dende o punto de vista de mercado, a disponibilidade de madeira para uso estrutural en Galicia, no que se refire a especies de orixe local, tendo en conta a súa facilidade para conseguilas serían o piñeiro (radiata e pinaster, fundamentalmente) e o eucalipto globulus.

Os produtos comerciais serían a madeira contralaminada (CLT) no caso do piñeiro, e a madeira laminada no caso do globulus.

COMENTARIOS