Máster Construción con Madeira

Data de inicio
16/09/2024
Data de fin
10/09/2025
Categoría Publicación
Modalidade Publicación

Data: setembro 2024 a setembro 2025

Modalidade: Presencial (Universidade Politécnica de Madrid) ou a distancia

Organiza: Universidade Politécnica de Madrid

Descrición: O seu carácter é fundamentalmente técnico e profesional, interdisciplinar e aberto, teórico e práctico, e está dirixido tanto a profesionais como a empresas e a recentemente titulados con formación e inquedanzas técnicas.

O Máster Construción con Madeira é un título propio da Universidade Politécnica de Madrid para adquirir competencias no emprego da madeira e os seus produtos asociados en obra civil e de edificación, en obra nova e no patrimonio construído con madeira.

O Máster enriquécese con abundantes casos prácticos, conferencias e eventos, clases prácticas en laboratorio e visitas a obras, fábricas e empresas.

Máis información e inscricións: www.masterconstruccionconmadera.es