Diploma de curso avanzado de posgraduado en Eficiencia Enerxética na Rehabilitación de Edificios

Data de inicio
09/02/2024
Data de fin
22/03/2024
Categoría Publicación
Modalidade Publicación

Data: do 09/02/2024 ao 22/03/2024

Modalidade: Virtual

Organiza: Universidade de Vigo

Descrición: Preténdese ofrecer ao alumno unha visión amplia das últimas técnicas existentes para conseguir a eficiencia enerxética dos edificios, en especial á hora de proxectar a rehabilitación dos mesmos. Para iso, introdúcese no mundo do BIM e como pode ser empregado para o cálculo dos aforros en demandas enerxéticas, así como para a certificación dos edificios e o seu cumprimento do Código Técnico da Edificación. Explicaranse tamén as diferentes medidas pasivas que están a aplicarse hoxe en día, xunto con ferramentas que permitan calculalas, executalas e realizar o seu orzamento. Céntrase, especialmente, no illamento e a redución de pontes térmicas. 

Obxectivo: Preténdese que os estudantes sexan capaces de realizar a certificación e etiquetado enerxético dunha vivenda, de desenvolver e aplicar medidas tanto pasivas como activas de eficiencia enerxética, de deseñar, calcular e orzar todas as instalacións presentes na rehabilitación dunha edificación e tramitar as subvencións necesarias.

Destinatarios: Técnicos interesados en eficiencia enerxética: arquitectos e enxeñeiros. 

Máis información e inscricións: https://eafp.uvigo.gal/es/campus-abierto/titulos-propios/id1031-3/