Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2024-2025

Data de inicio
21/02/2024
Data de fin
12/12/2024
Categoría Publicación
Modalidade Publicación

Data: Do 21 de febreiro ao 12 de decembro de 2024

Modalidade: Presencial

Organiza: Escola Galega da Administración Pública (EGAP) e Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)

Descrición: O curso, do que se ofertan 40 prazas, ten como obxectivo que os alumnos adquiran os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que lles capaciten para actuar no mundo da ordenación do territorio e do urbanismo e responsabilizarse dos procesos de xestión do solo. A tal efecto, pártese da análise e do estudo pormenorizado da normativa de ordenación do territorio e urbanística, con especial atención á autonómica galega, combinando o estudo dos fundamentos teóricos cunha completa formación práctica que se fai imprescindible no ámbito da ordenación do territorio.

Máis información e inscricións:  https://www.coag.es/formacion/info.asp?id_curso=679