Curso Cálculo de Estruturas de Madeira

Data de inicio
13/06/2024
Data de fin
20/07/2024
Categoría Publicación
Modalidade Publicación

Data: 13 de Xuño ao 20 de Xullo 2024 (xoves, venres e sábado)

Modalidade: Presencial (Campus de Lugo)

Organiza: Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural (PEMADE), coa colaboración da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

Dirixido a: alumnos que superaran as materias de estruturas dagún título de grao, máster ou equivalente.

Contido Informativo: Formación no laboratorio de ensaios de estruturas que permite un mellor coñecemento estrutural da madeira. Formación en cálculo mediante a resolución práctica de proxectos posibilitando a aprendizaxe de conceptos teóricos no marco das necesidades do desenvolvemento dos exercicios prácticos. Contacto co sector industrial da madeira a través de visitas a obras e entidades.

Máis información e inscricións:  www.pemade.com/_files/ugd/383079_d5e8928d8ea14137a92aa56e79725d45.pdf